ممکن است در اثر فشار دست دنده دچار شکستگی شود ؟

394 بازدیدمتخصص داخلی
0

هنگام شوخی دوستم را فشار زیادی دادم و بین دستهایم بلند کردم که استخوان زیر دستم تق تق کرد آیه احتمال شکستگی هست ؟

مائده سلیمانی پاسخ داد 15 مهر 1402
0

سلام بله احتمالش وجود داره.

مائده سلیمانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.