میل جنسی ندارم

0

با یکی واسه ازدواج دوسال دوست بودم’اما مناسب نبود و بعد از کلی تنش هایی که داد جدا شدم ولی میل جنسی ندارم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 21 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.