قصد خودکشی

0

نمیدونم دیگه کی ام از کی و کجا کمک بخوام تا کمکم کنه بیکسم یکی کمک کنه لطفا هرچه سریع تر جواب بدین دارم خودکشی میکنم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 2 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.