0

من ی دختر ۱۹ ساله هستم ک تو روستا زندگی میکنم با ی خانواده حساس و با ابرو و بی درک . من با یه پسر یکساله رابطه دارم اومد خاستگاریم ولی خانوادم مخالفت کردن و حتی نظری از من نپرسیدن و بخاطر خانواده مادرم ک میگن ازش خوشمون نمیاد ردش کردن😔
من خیلی دوسش دارم و عاشقش هستم ولی جرعت ندارم بخاطرش جلو خانوادم وایسم چون میترسم ی روز بیاد از سیر بشه و من کسیو نداشته باشم .
۳ شب پیش دعوامون شد با عشقم و اونم بهم گفت ک کنارم کمبود محبت حس میکنه و اینکه چون خودت اصلا محبت ندیدی و حتی نمیتونی برام ناز کنی یا ارومم کنی 😔 و برا همین رفته بود با ی دختر دیگه ای یک ماه وقتی فهمیدم اونم باهاش کات کرد و هروقت ازش میپرسم میگه برام کم گذاشتی و تو درک از زندگی نداری و نمیتونی بفهمی دختر بودن چیه برا همین رفتم با یه نفر دیگه گاهی میگه نمیتونم باهات زندگی کنم بهش گفتم کات کنیم بازم قبول نکرد میگه باید مال خودم باشی حالا نمیدونم چیکار کنم بدجور اعتماد ب نفسمو از دست میدم با حرفاش تحقیر میشم ولی خودمم بهش وابسته شدم و نمیتونم بدونش ..
میشه کمکم کنید؟

ماندانا ۱۸ پرسید 1 مهر 1402