وابستگی مفرط

0

با سلام فردی هستم که بعد از اندکی محبت دیدن یا مورد توجه واقع شدن توسط دیگران به اون ها به شدت وابسته میشم.به حدی که اون فرد بعد از یه مدت کوتاه اونقدر برام مهم میشه که دیگه نمیتونم زندگیم و بدون وجودش تصور کنم برامم مهم نیست اون شخص کیه چن سالشه جنسیتش چیه فقط به شدت وابسته میشم به حدی که کمترین بی توجهی از جانب اون حالم رو به شدت بد میکنه و کلا احساس نابودی و پوچی میکنم.انقدر وابسته میشم که فکر به اینکه از دستش بدم داغونم میکنه ممکنه اون فرد دوستم باشه استادم باشه همکارم باشه…..

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.