ورم کردن و سفت شدن جای نیش .درد و

60 بازدیدمتخصص پوست متخصص عمومی
0

زیر بغل به اندازه دوسانت سفت شده و قرمز ورم کرده و درد میکنه.معلوم نیس چه چیزی نیشمون زده

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.