پاسخ فوری به کمک نیاز دارم

0

ذهنم پره نمیتونم درس بخونم لطفا بهم کمک کنید که بتونم ذهنمو خالی کنم و درس بخونم  ، چجوری خودمو بشناسم و خودم باشم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 25 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.