پدر و مادرم دعوا می‌کنند

0

امشب ۲۹ اسفند یهو بابام اخلاقش عوض شد و بی دلیل بعد از این که از خونه ی مامان بزرگم برگشتیم باهم شروع به دعوا کردن بابام اصلا نمی تونن آروم باشه و فقط فحش میده بهش گفتم باید با آرامش حرف بزنی به بهم دوباره فحش داد

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.