پریود نشدن ولی ترشحات داشتن

0

من پریود نشده ام و ۱۱سالم است اما ترشحات دارم و لباس زیرم احساس میکنم خیس شده من در مورد پریود کتاب خوانده ام اما نوشته بود اگه پریود نشده آید و ترشحات دارید خطر ناک است حتی علایم پریود را هم دارم اما نه خون نه لکه می بینم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.