0

شرمنده مزاحم وقتتون شدم دوستم داروهای ضدافسردگی استفاده میکنه ودکترش بهش رهاکین تجویز کرده واین بجای یک عدد اشتباهی دوعدد قرص خورده میخواستم بدونم مشکلی ایجاد میکنه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 آذر 1402