کی میرسه تموم بشه این زندگی

0

سلام نمیدونم چرا امروز نصمیم گرفتم این پیام را بفرستم

چون خودمم دلیل این حالمو نمیدونم فقط میدونم خسته ام بریدم نه از نظر جسمی بلکه از نظر روحی

دلم میخواد هرچه زودتر روز مرگم برسه

از این همه تنهایی وزشتی و خنگی خودم بدم اومده

ازاینکه همه مسخره ام بکنن خسته شدم

ازاینکه همه بااحساسم بازی کردن بریدم

کاش زودتر بمیرم این روز ها به مرگ فکر میکنم به اینکه خودمو راحت کنم فقط میخوام یه روشی برام بگید که بدون اینکه ابروی خانوادم بره بمیرم که نگن دخترشون چیکار کرده که خودشو کشته

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 29 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.