گربه ماچندروزی است که غذا نمخورد فقط تندنفس میزند درمانش چیست

0

گربه ماچندروزی است که غذا نمخورد فقط تندنفس میزندسی

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 3 بهمن 1402
0

شربت کواموکسیکلاو۱۵۶ صبح وشب ۵سیسی خوراکی قطره پروکید روزی ده قطره خوراکی همه انسانی و دگزامتازون یکروز درمیان نصف عظله

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 3 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.