گربه ماچندروزی است که غذا نمخورد فقط تندنفس میزند درمانش چیست

0

گربه ماچندروزی است که غذا نمخورد فقط تندنفس میزندسی

دکتر امیر طاهر شهری پاسخ داد 23 فروردین 1403
0

شربت ۱۵۶ عملا تو بازار دیگع موجود نیس بابد از۳۱۲ استفاده کنید و از برم هگرین هم بابد استفاده بکتید البته تعیین دوز دارو بابد با توجه به وزن و سن کربه تعیین بشع

دکتر امیر طاهر شهری پاسخ داد 23 فروردین 1403
0

شربت کواموکسیکلاو۱۵۶ صبح وشب ۵سیسی خوراکی قطره پروکید روزی ده قطره خوراکی همه انسانی و دگزامتازون یکروز درمیان نصف عظله

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 3 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.