دانه های قرمز بدنم درگیر کرده چیه

656 بازدیدمتخصص پوست
0

بدنم پر دانه فرمز شده دوبارم رفتم دکتر خوب نشده بیشتر شده

عرفان امانی پاسخ داد 18 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.