طوطی ‌کواکر

0

سلام من طوطیم راهب است ویکم دور فضله اش آبدار است این یعنی اسهاله؟

مائده سلیمانی پاسخ داد 25 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.