چگونه بتوانم به مرده ها فکر نکن واز پوش گرایی نجات پیدا کنم

0

همیشه به گذشته و آینده فکر میکنم و خیلی بیقرارم به از دست رفتگان فکر میکنم و به پوچ گرایی میرسم و بعضی وقت ها بغض خفم میکنه

عرفان امانی پاسخ داد 23 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.