مجله پزشکی و سلامتی

تغییر جنسیت
جنسی

تغییر جنسیت زن به مرد

دیسفوریای جنسی یعنی نارضایتی یا کشمکش با جنس بیولوژیک و جنسیتی که از بدو تولد به انسان میدهند تا جایی

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.