مجله پزشکی و سلامتی

تغییر جنسیت
جنسی

تغییر جنسیت زن به مرد

دیسفوریای جنسی یعنی نارضایتی یا کشمکش با جنس بیولوژیک و جنسیتی که از بدو تولد به انسان میدهند تا جایی که فرد به مشکل بالینی

تغییر جنسیت
اخبار سلامت

آنچه باید درباره عمل تغییر جنسیت بدانید!

تغییر جنسیت، چه از مرد به زن و چه از زن به مرد، فرآیندی بسیار پیچیده است. فرآیندی که شامل ارزیابی‌های روان ‌پزشکی، روان‎‌درمانی، هورمون

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید