علت آلزایمر

آلزایمر – علت

چه چیزی باعث آلزایمر می شود؟

سالخوردگی
سابقه خانوادگی آلزایمر
حمل برخی از ژن ها

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.