پیشگیری از آلزایمر

آلزایمر – پیشگیری

شما می توانید با کارهای زیر این ریسک را کاهش دهید:
ترک سیگار
داشتن رژیم غذایی سالم و متعادل
داشتن یک زندگی فعال، هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی
کاهش وزن در صورت نیاز
قطع یا کاهش مصرف الکل
انجام منظم چِک آپ با افزایش سن

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.