PTSD

اختلال استرس پس از سانحه ی پیچیده

ممکن است افرادی که بطور مکرر یک وضعیت آسیب رسان مانند بی توجهی، سوء استفاده ی جنسی و یا خشونت را تجربه می کنند، تحت عنوان اختلال استرس پس از سانحه ی پیچیده یا کمپلکس شناخته شوند. این اختلال می تواند علائمی مشابه اختلال استرس پس از سانحه ایجاد کند و ممکن است تا سال ها بعد از سانحه بروز پیدا نکند. اگر سانحه آسیب زننده در زمان زودتری در زندگی تجربه شده باشد چون می تواند بر تکامل کودک اثر بگذارد اغلب شدیدتر خواهد بود.

PTSD پیچیده در کودکان و بزرکسالانی تشخیص داده میشود که به طور مکرر رویدادهای تروماتیک، مانند خشونت، غفلت یا سواستفاده را تجربه کرده اند. PTSD پیچیده شدیدتر است اگر:

  • رویداد تروماتیک در ابتدای زندگی رخ داده باشد
  • تروما توسط والدین یا مراقبت کننده ها ایجاد شده باشد.
  • فرد تروما را برای مدت طولانی تجربه کرده باشد.
  • فرد در حین تروما تنها بوده باشد.
  • هنوز با فرد مسئول تروما ارتباط داشته باشد.

از آنجایی که ممکن است سال ها طول بکشد تا PTSD پیچیده شناسایی شود، رشد کودک، از جمله رفتار و اعتماد به نفس او، میتواند با بزرگ شدن او تغییر کند. بزرگسالان مبتلا به PTSD پیچیده ممکن است اعتمادشان را به مردم از دست دهند و احساس کنند از بقیه جدا افتاده اند. 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.