اختلال وسواس اجباری

اختلال وسواس اجباری (وسواس فکری- عملی)

اختلال وسواس اجباری

اختلال وسواس اجباری یک بیماری روانی شایع است که فرد افکار وسواسی و رفتارهای اجباری دارد.
این بیماری مردان، زنان و کودکان را در هر سنی گرفتار می کند. بعضی افراد در سنین پایین مبتلا می شوند، اغلب حوالی بلوغ، اما بطور معمول این بیماری در بزرگسالی رخ می دهد.
اختلال وسواسی اجباری می تواند آزاردهنده باشد و بطور واضحی در زندگی طبیعی شما اختلال ایجاد کند، اما درمان کمک می کند این بیماری تحت کنترل باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.