استفراغ خونی

استفراغ خونی

استفراغ خونی (هماتمز)

استفراغ خونی یا هماتمز می تواند نشانه ای از یک مشکل جدی باشد. در اینصورت باید به پزشک معالج خود یا نزدیک ترین مرکز اورژانس و سوانح مراجعه کنید.

حجم و رنگ خون می تواند متغیر باشد. به عنوان مثال:

  • ممکن است شما حجم زیادی خون قرمز روشن استفراغ کرده باشید.
  • ممکن است رگه هایی از خون همراه با غذا در استفراغ شما دیده شود.
  • ممکن است چیزی شبیه به دانه های قهوه در محتویات استفراغ شما دیده شود که به این معناست که خون چندساعت در معده شما باقی مانده ست.
  • نمونه ی کوچکی ازمحتوای استفراغ خود را نگه دارید تا به پزشک معالج خود نشان دهید. این نمونه می تواند درک بهتری از مشکل بوجود آمده دربدنتان در دسترس پزشک قرار دهد.

از پزشک معالج خود انتظار چه اقداماتی باید داشته باشید:

شما باید مستقیما برای بررسی و انجام آزمایشات در بیمارستان پذیرش و بستری شوید مگر اینکه حال عمومی شما کاملا خوب باشد و علت خونریزی برای پزشک شما مسجل و مشخص باشد، بعنوان مثال بلعیدن خون ناشی از خون دماغ (خونریزی از بینی).
این آزمایشات شامل آزمایش خون و اندوسکوپی می شود. اندوسکوپی بررسی و مشاهده داخل لوله گوارش شما به وسیله ی یک لوله ی نازک و منعطف است که در یک انتهای آن منبع نورو یک دوربین تعبیه شده ست.
اثبات این موضوع که این هماتمز از معده و یا مری شما بیرون آمده ست و در اثر سرفه از نای یا ریه هایتان خارج نشده بسیار اهمیت دارد چراکه می تواند نشان دهنده ی بیماری های کاملا متفاوتی باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.