عملیات بعد از سانحه

بعد از سانحه کمک های اولیه

زمانیکه شخصی در سانحه ای آسیب می بیند ابتدا بررسی کنید که شما و شخص سانحه دیده در خطر نیستید. اگر خطری وجود دارد وضعیت را ایمن کنید. زمانیکه وضعیت ایمن برقرار شد به شخص صدمه دیده رسیدگی کنید و در صورت نیاز با شماره 115 برای درخواست آمبولانس تماس بگیرید. بعد از این کار می توانید برای کمک های اولیه اقدام کنید.

ارزیابی فرد آسیب دیده

سه اولویت اول در ارزیابی فرد آسب دیده تحت عنوان ABC شناخته می شود که شامل موارد زیر است:

  • راه هوایی (Airway)
  • تنفس (Breathing)
  • جریان خون (Circulation)

راه هوایی

اگر فرد آسیب دیده پاسخ نمی دهد با صدای بلند بپرسید آیا حالش خوب است و می تواند چشم هایش را باز کند یا نه. اگر پاسخ می دهد می توانید تا رسیدن کمک، او را در همان موقعیت باقی بگذارید. در زمانیکه منتظر کمک هستید تنفس، نبض و سطح پاسخ دهی ش را همچنان چک کنید:

  • آیا هوشیار است؟
  • آیا به صدای شما پاسخ می دهد؟
  • آیا به درد پاسخ می دهد؟
  • آیا به هیچ تحریکی پاسخ نمی دهد (هوشیار نیست؟)

اگر هیچ پاسخی نمی دهد، فرد آسیب دیده را در وضعیتی که هست نگه دارید و راه هوایی ش را باز کنید. اگر در وضعیتی که هست این امکان وجود ندارد به آرامی اورا به پشت بخوابانید و راه هوایی ش را باز کنید.
برای بازکردن راه هوایی، یک دست را روی پیشانی فرد آسیب دیده قرار دهید و به آرامی سرش را به عقب ببرید، سپس قاعده ی چانه را به کمک دو انگشت بالا بکشید. این کار زبان را از قسمت عقبی حلق کنار می زند. به قسمت کف دهان فشار نیاورید چرا که این کار زبان را به سمت بالا هل می دهد و باعث انسداد راه هوایی می شود.
در صورتیکه فکر می کنید شخص دچار آسیب ستون فقرات شده است، دست هایتان را دوطرف سرش قرار دهید و از نوک انگشتانتان برای جلو و بالا کشیدن آرام زاویه ی فکی بدون تکان دادن سر استفاده کنید، تا راه هوایی باز شود. دقت کنید که گردن شخص آسیب دیده را تکان ندهید. با این وجود باز کردن راه هوایی نسبت به آسیب گردن اولویت دارد. این روش به نام مانور بالا کشیدن چانه شناخته می شود.

تنفس

برای بررسی اینکه آیا شخص همچنان نفس می کشد یا خیر، این کارها را بکنید:

  • نگاه کنید آیا قفسه ی سینه هنوز بالا و پایین می رود
  • برای شنیدن صدای تنفس به دهان و بینی شخص آسیب دیده گوش کنید
  • تنفس فرد را به مدت 10 ثانیه روی گونه ی خود احساس کنید

اگر فرد بطور طبیعی نفس می کشد، او را در وضعیت بهبودی(ریکاوری) قرار دهید تا راه هوایی ش از هرگونه انسداد دور باشد و تنفس طبیعی او را زیر نظر داشته باشید. بریده بریده نفس کشیدن و یا تنفس نامنظم یک وضعیت تنفس طبیعی نیست.
اگر فرد آسیب دیده نفس نمی کشد با شماره 115 برای درخواست آمبولانس تماس بگیرید و سپس عملیات احیاء را آغاز کنید.

جریان خون

اگر شخص آسیب دیده بطور طبیعی نفس نمی کشد، باید فورا فشار دادن روی قفسه ی سینه را آغاز کنید.
تنفس کاذب در چند دقیقه ی اول بعد از یک ایست قلبی ناگهانی (زمانی که قلب از ضربان می ایستد) شایع است. تنفس کاذب نفس های بریده بریده نامنظم و ناگهانی ست. این وضعیت نباید با تنفس طبیعی اشتباه گرفته شود و عملیات احیاء بلافاصله باید انجام شود.

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید