Pneumonia

تشخیص پنومونی

پزشک شما با سوالاتی در مورد علائمتان و نیز معاینه قفسه ی سینه ی شما می تواند پنومونی را تشخیص دهد. در بعضی موارد ممکن است نیاز به بررسی های بیشتری باشد. تشخیص پنومونی می تواند مشکل باشد چرا که  بسیاری از علائم آن با بیماری های دیگری نظیر سرماخوردگی، برونشیت و آسم مشترک است. برای تشخیص ممکن است پزشک از شما این سوالات را بپرسد:

  • آیا به نفس نفس می افتید یا سریع تر از حالت طبیعی نفس می کشید
  • چه مدتی ست که سرفه می کنید، و آیا سرفه ی شما خلط دار است و خلط شما چه رنگی دارد
  • اگر در قفسه ی سینه درد دارید آیا با دم و بازدم بدتر می شود

همچنین پزشک دمای بدن شما را اندازه می گیرد و صدای قفسه ی سینه و پشت شما را به کمک گوشی پزشکی گوش می کند تا ببیند آیا صداهای خاصی شبیه صدای شکستن به گوش می رسد یا خیر. همچنین با ضربه زدن آرام به قفسه ی سینه ی شما به صدای آن گوش می کند. ریه هایی که مملو از مایع هستند صدایی متفاوت از ریه های سالم ایجاد می کنند. اگر دچار پنومونی خفیف هستید احتمالا نیازی به رادیوگرافی اشعه ی ایکس از قفسه ی سینه یا سایر آزمایشات نخواهید داشت. اگر علائم شما طی 48 ساعت بعد از شروع درمان بهتر نشده است ممکن است برای شما درخواست رادیوگرافی اشعه ی ایکس از قفسه سینه و آزمایشات دیگری مانند آزمایش خلط یا آزمایش خون داده شود.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.