خطرات سقط جنین

خطرات سقط جنین

انجام سقط جنین غیرقانونی با مخاطرات جدی برای سلامت همراه است.
در صورتیکه سقط جنین در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص زنان و زایمان انجام شود، اغلب زنان دچار مشکل خاصی نمی شوند، اما ریسک  کمی از بروز عوارض وجود دارد، شامل:

  • عفونت رحم – از هر 10 سقط در یک مورد اتفاق می افتد
  • باقی ماندن بقایایی از حاملگی در رحم – از هر 20 سقط در یک مورد اتفاق می افتد
  • خونریزی شدید – از هر 1000 سقط در یک مورد اتفاق می افتد
  • آسیب به دهانه ی رحم(سرویکس) – در هر 100 جراحی برای سقط در یک مورد اتفاق می افتد
  • آسیب به رحم – از هر250-1000 جراحی برای سقط در یک مورد و کمتر از یک مورد در هر 1000 سقط دارویی که در فاصله هفته های 12-24 بارداری انجام می گیرد، روی می دهد

در صورت بروز عوارض ممکن است نیاز به درمان های بعدی از جمله اعمال جراحی دیگر باشد. 
انجام سقط جنین روی شانس شما برای بارداری مجدد در آینده  و داشتن حاملگی طبیعی اثر نمی گذارد.
در واقع، بعد از سقط می توانید بلافاصله باردار شوید و اگر می خواهید از حاملگی مجدد پیشگیری کنید باید از روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.