درمان اختلال وسواس اجباری

درمان اختلال وسواس اجباری

مراحل درمان اختلال وسواس اجباری

درمان های موثری برای اختلال وسواس اجباری وجود دارد که می تواند اثرات این بیماری روی زندگی شما را کاهش دهد.

درمان های اصلی عبارتند از:

  • درمان های روانپزشکی – معمولا نوع ویژه ای از روان درمانی شناختی که به شما کمک می کند با ترس ها و افکار وسواسی تان روبه رو شوید، بدون اینکه بخواهید آنها را با انجام رفتارهای اجباری همراه کنید
  • داروها – معمولا نوعی از داروهای ضد افسردگی به نام مهارکننده های انتخابی برداشت سروتونین می توانند با تغییر تعادل مواد شیمیایی در مغز شما، کمک کننده باشند

روان درمانی شناختی معمولا اثر سریعی دارد. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا شما متوجه اثر مهارکننده های انتخابی برداشت سروتونین شوید، اما بیشتر افراد از این داروها سود می برند.
اگر این درمان ها کمکی نکند، دارویی دیگر از گروه مهارکننده ی انتخابی سروتونین جایگزین می شود. همچنین ممکن است ترکیبی از روان درمانی شناختی و داروهای مهارکننده های انتخابی سروتونین برای شما تجویز شود. پزشک متخصص روانپزشکی و روانشناس در این زمینه می توانند به شما کمک کنند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.