راه رفتن در خواب

راه رفتن در خواب

اصطلاح راه رفتن در خواب وقتی ست که فردی در حالتیکه کاملا هشیار نیست راه می رود یا فعالیت های پیچیده ای انجام می دهد.
معمولا این وضعیت در دوره ای از خواب ععمیق رخ می دهد. خواب عمیق در قسمت اولیه ی شب بیشتر است لذا راه رفتن در خواب اغلب در چند ساعت اولیه بعد از به خواب رفتن رخ اتفاق می افتد.

راه رفتن  در هر سنی می تواند شروع شود اما در کودکان شایع تر است. تصور می شود یک کودک از هر 5 کودک حداقل برای یک بار در خواب راه خواهد رفت. بیشتر کودکان با گذشت زمان و رسیدن به  بلوغ از این وضعیت بیرون می آیند اما گاهی ممکن است این مشکل تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.

وقتی فردی در خواب راه می رود چه اتفاقی می افتد؟

بعضی دوره های راه رفتن در خواب ممکن است فقط شامل نشستن در تخت و نگاه کردن به اطراف با ظاهری گیج و آشفته باشد، در حالیکه در موارد دیگر فرد از تخت بیرون می آید و در اطراف راه می رود، کابینت ها را باز می کند، لباس می پوشد یا چیزی می خورد و ممکن است آشفته به نظر برسد.

در موارد شدید، ممکن است فرد از خانه خارج شود و کارهای پیچیده ای مانند رانندگی ماشین انجام دهد.
معمولا وقتی کسی در خواب راه می رود چشم ها باز هستند اگرچه فرد مستقیم به افراد نگاه می کند اما آنها را نمی شناسد. آنها می توانند اغلب در اطراف اشیاء آشنا به خوبی حرکت کنند.
اگر با کسی که در خواب راه می رود صحبت کنید ممکن است تا حدی به شما پاسخ دهد یا چیزهایی بگوید که مفهومی ندارد.

بیشتر دوره ها کمتر از 10 دقیقه طول می کشند، اما می توانند طولانی تر هم باشند. در پایان هر دوره، ممکن است فرد از خواب بیدار شود یا به به تخت برگردد و به خواب رود.
هنگام صبح، معمولا هیچ گونه خاطره ای از آن ندارند و یا ممکن است خاطره ی پراکنده ای داشته باشند. اگر حین راه رفتن فرد بیدار شده باشد ممکن است احساس گیجی داشته باشد و به خاطر نیاورد که چه روی داده است.

اگر کسی را در حال راه رفتن در خواب یافتید چه کار کنید

وقتی می بینید فردی در حال راه رفتن است بهترین کار اینست که مطمئن شوید در ایمنی است.
با اطمینان دادن به فرد او را به آرامی به رختخواب برگردانید. اگر آشفته نشده باشد معمولا دوباره به خواب می رود. گاهی اوقات، اگرفرد را بعد از اینکه کاملا از دوره ی راه رفتن در خواب بیرون آمد و قبل از دوباره به خواب رفتنش به آرامی بیدار کنید باعث می شود از تکرار دوباره ی یک اپی زود مشابه دیگر در همان چرخه ی خواب عمیق پیشگیری شود.
داد نزنید و یا فرد را آشفته نکنید و سعی نکنید بطور فیزیکی جلوی او را بگیرید مگر اینکه فرد در خطر باشد چرا که می تواند به او آسیب بزند.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.