علت کف پای صاف

علت کف پای صاف

چه عواملی باعث ایجاد صافی کف پا می شوند؟

بسیاری از افراد صافی کف پا را از والدین خود به ارث می برند. گاهی اوقات صافی کف پا می تواند نتیجه ی یکی از موارد زیر باشد:

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید