علت کیست تخمدان

علت کیست تخمدان

کیست های تخمدان اغلب بطور طبیعی در زنانی که پریودهای ماهیانه دارند ایجاد می شوند. همچنین این کیست ها می توانند زنانی را که یائسه شده اند درگیر نماید.

شرایطی که باعث ایجاد کیست های تخمدانی می شوند

در بعضی موارد، کیست های تخمدانی بعلت یک بیماری زمینه ای مانند اِندومِتریوز ایجاد می شوند.
اِندومِتریوز زمانی ایجاد می شود که قسمت هایی از بافتی که رحم را می پوشاند (اِندومِتریوم) در خارج از رحم در لوله های فالوپ، تخمدان ها، مثانه، روده، واژن یا رکتوم یافت شود. کیست های پر از خون گاهی ممکن است در این بافت ها تشکیل شوند.
سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) وضعیتی است که تعداد زیادی کیست های کوچک بی ضرر داخل تخمدان های شما تشکیل می شوند. کیست ها فولیکول های تخمکی کوچکی هستند که به حد تخمک گذاری رشد نمی کنند و نتیجه ی تغییر در سطح هورمون ها هستند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.