علل ایجاد ادم

علل ایجاد ادم (ورم)

ایجاد کمی تورم در پاها در پایان روز طبیعی است بویژه اگر طولانی مدت نشسته یا ایستاده بوده باشید.
ادم اغلب نشانه ای از یک مشکل سلامتی زمینه ای است.

ادم می تواند به دنبال یکی از شرایط یا درمان های زیر ایجاد شود:

بی حرکتی و ایستادن طولانی مدت شایع ترین علل ایجاد ادم در پاها هستند.

سایر علل محتمل عبارتند از:

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.