علل بزرگی خوش خیم پروستات

علل بزرگی خوش خیم پروستات

علت بزرگی پروستات شناخته شده نیست اما اینطور به نظر می رسد که با تغییرات هورمونی که در مردان با افزایش سن رخ می دهد، ارتباط داشته باشد.
تعادل هورمون ها با افزایش سن در شما تغییر می کند و همین ممکن است موجب رشد پروستات شما شود.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.