پیشگیری از گردن درد

پیشگیری از گردن درد

چگونه می توان از گردن درد پیشگیری کرد؟

این اقدامات را انجام دهید:
  • هنگام خواب، مطمئن شوید ارتفاع سرتان با بقیه بدن در یک سطح است.
  • تشک سفت داشته باشید.
  • صاف بنشینید – شانه ها و گردن تان  را به آرامی به عقب ببرید.

از این اقدامات اجتناب کنید:
  • نگه داشتن گردن در یک حالت خاص برای مدت طولانی – مثلا زمان نشستن پشت میز
  • خوابیدن روی شکم
  • چرخاندن گردن هنگام خواب
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.