کیست تخمدان

کیست تخمدان

کیست تخمدان یک کیسه ی پر از مایع است که در تخمدان زنان شکل می گیرد. این کیست ها بسیار شایع هستند و معمولا علامتی ایجاد نمی کنند.
بیشتر کیست های تخمدان بطور طبیعی ایجاد می شوند و بدون نیاز به درمان طی چند ماه ناپدید می شوند.

تخمدان ها

تخمدان ها دو ارگان کوچک لوبیایی شکل هستند که بخشی از سیستم تولید مثل زنانه به حساب می آیند. یک زن دارای دو تخمدان است که هر کدام در یک طرف رحم قرار گرفته اند.
تخمدان ها داراری دو کارکرد اصلی هستند:

  • رهاسازی یک تخمک هر 28 روز یکبار بعنوان بخشی از سیکل قاعدگی
  • آزادسازی هورمون های زنانه، استروژن و پروژسترون، که نقش مهمی در تولید مثل یک زن دارند

کیست های تخمدان ممکن است هر دو تخمدان را بطور همزمان درگیر کنند یا اینکه فقط در یکی از تخمدان ها ایجاد شوند.

انواع کیست تخمدان

انواع مختلفی کیست تخمدان وجود دارد که می تواند در دو دسته طبقه بندی شود:

  • کیست های عملکردی
  • کیست های پاتولوژیک

کیست های عملکردی

کیست های تخمدانی عملکردی با سیکل های قاعدگی ارتباط دارند. این کیست ها بسیار شایع هستند و دختران و زنانی را که هنوز یائسه نشده اند، درگیر می نمایند.
هر ماه، تخمدان های یک زن یک تخمک رها می کنند که از طریق لوله های فالوپ به سمت رحم حرکت می کند و در آنجا می تواند توسط اسپرم مرد بارور شود.
هر تخمک درون تخمدان داخل ساختاری به نام فولیکول شکل می گیرد. فولیکول حاوی مایعی است که از تخمک در حین رشد محافظت می کند و و زمانی که می ترکد، تخمک آزاد می شود.
با این حال، گاهی فولیکول تخمک آزاد نمی کند، یا مایع درونش را تخلیه نمی کند و بعد از رهاسازی تخمک چروکیده می شود. اگر این اتفاق بیافتد فولیکول می تواند متورم شده و کیست تشکیل دهد.
کیست های عملکردی، غیر سرطانی (خوش خیم) و معمولا بی ضرر هستند، اگرچه گاهی می توانند باعث علائمی مانند درد لگن شوند. بیشترشان طی چندماه بدون اینکه نیازی به درمان داشته باشند، ناپدید می شوند.

کیست های پاتولوژیک

کیست های پاتولوژیک بعلت رشد غیرطبیعی سلول ایجاد می شوند و ارتباطی به سیکل ماهیانه ندارند. این کیست ها می توانند قبل و یا بعد از یائسگی ایجاد شوند.
کیست های پاتولوژیک یا از سلول هایی که سابقا تخمک تولید می کردند و یا از سلول های پوشاننده ی قسمت بیرونی تخمدان ایجاد می شوند.
این کیست ها ممکن است گاهی بترکند و یا بسیار بزرگ شده و جریان خون به تخمدان ها را مسدود کنند.
کیست های پاتولوژیک معمولا غیرسرطانی هستند اما تعداد کمی از آنها سرطانی(بدخیم) هستند و با جراحی برداشته می شوند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.