علت یائسگی

یائسگی علت

  • یائسگی بعلت تغییر در توازن هورمون های جنسی در بدن که با افزایش سن شما رخ می دهد، ایجاد می شود.
  • این حالت زمانی اتفاق می افتد که تولید استروژن کافی در تخمدان ها متوقف شده و دیگر ماهانه تخمکی از تخمدان آزاد نمی شود.
  • یائسگی زودرس در هر سنی می تواند اتفاق بیفتد و در بسیاری از موارد دلیل مشخصی هم ندارد.
  • گاهی بعلت درمان هایی ماننند جراحی برداشتن تخمدان ها(اوووفورکتومی)، بعضی درمان های سرطان پستان، شیمی درمانی یا رادیوتراپی ایجاد می شود و یا ممکن است بعلت یک مشکل پزشکی زمینه ای مانند سندرم داون و یا بیماری آدیسون اتفاق بیفتد.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.