مصرف طولانی مدت قرصLD

0

من ۴۳ ساله هستم وپنج سال است قرص مصرف میکنم

آیامصرف طولانی مدت قرصLDباعث ایجاد سرطان میشود؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.