افسردگی شدید

0

انگار گیج منگم هیچی رو مثل قبل واضح نمی‌بینم پیش دکتر مغز اعصاب هم رفتم میگه مشکلی نداری

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 22 اردیبهشت 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.