0

من آندومتر دارم و همش خونریزی همش درد و موقع نزدیکی هم خونریزی چه کار کنم

عرفان امانی پاسخ داد 24 آبان 1402