انگیزه ندارم هیچ وقت

0

منفی نکردم حوصله درس خوندن ندارم همش فکر میکنم دیر شده   نمیدونم چی کار کنم 

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 2 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.