بارداری یان

0

سلام ۱۹سالمه برج۱۱ازدواج کردم بعدازعروسیم۴روز۲۷پریودشدم بعدبرج۱۲روز۲۳شب پریودشدم فاصله ای بین این دوپریودی۲۱روزبعداین ماه کلاپریودنشدم کمردرددارم پاهام هم درددارن سرم گیجه ووبعضی وقتاخیلی میخوابم روز۲۹ تست انجام دادم جوابش منفی بودالان نمیدونم حاملم یان

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 8 اردیبهشت 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.