0

من حدود ۳ سال با یه آقا پسر آشنا شدم ولی خود‌ کنترلی نداره هر موقع که عصبی میشه هر چی دلش میخواد میگه ولی به یه ساعت نمی کشه که معذرت خواهی میکنه بهم میگه بخاطر دوری و فاصله بیش از حد امونه و میگه درکم کن من نیاز دارم تو باشی و من به تازگی حرفایی شنیدم که دلم واقعا شکسته خواستگاری هم اومدن و پدرم قرار بود بره برای تحقیق بلاتکلیفم خیلی زیادمیشه کمکم کنید(:

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 9 بهمن 1402