خیانت کرد به زن

0

همسرم بعداز8سال زندگی مشترک وبچه4ساله به من خیانت کرده

من چتهایی ک با یه خانوم بی بندوبار انجام داده دیدم

بهشون اصرار میکرده بره خونه خانومه،خانومه میگفت فردا بیاین خونه نیستم،بعد همسر بنده بهش گفته خاک توسرت،دوباره فردا پیام داده نمیتونی دوستت رو دک کنی چرا بهونه میارى،چندین تماس هم داشته باهاش

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.