روانشناسی برای خود و زندگی

0

من یک دختر ده 80دیم که16سالشه از خودم متنفرم از زندگیم متنفرم از آدما متنفرم کسی هستم که به آدما عادت نداره
تابستونا وقتی بابام اینا میخان برن پارک من نمیرم چون میترسم کسی مسخره بکنم
فوبیا دارم از صورتم کمک کنید

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.