ورم از ناحیه انگشت کوچک

73 بازدیدسایر متخصص عمومی
0

سلام مادرم هنگام پوشیدن کفش پاش کنارافتاده الان ورم داره ازناحیه انگشت کوچک الان چیکاربایدبکنه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.