علاقه استاد بهم

0

سلام مدتیه که حس میکنم استادم بهم علاقه داره ولی ابراز نمیکنه چیکار کنم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 23 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.