0

مچ پا ضربه خورده کمی ورم داره اما میتونم راه برم وتکونش بدم ایادررفته یاضربه خورده

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 آذر 1402