سنگینی سر و حالت تهوع

42 بازدیدمتخصص عمومی
0

سلام من چند روز حالت تهوع دارم و وقتی هم که گشنه میشم حالت تهوع میگیرم و وقتی هم که سیر میشم دوباره حالت تهوع میگیرم و سرم هم حالت سنگینی داره

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.