0

قرص ال دی با قرص سیپروفلوکساسین تداخل داره و اثر ال دی رو از بین میبره؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 24 دی 1402