فیلیکول غالب ۲۰ mmدرروزاول پریودعلت چیست

0

داروی تحریک تخمدان راازفردابایدبخورم ولی فیلیکول غالب دارم روزاول پریودم چیکارکنم

عرفان امانی پاسخ داد 9 آبان 1402
0

سلام عزیزم مشکل چیه ؟ داروی مصرفی اسمش چیه ؟ شما باید طبق دستور پزشکی که دارو رو براتون تجویز کرده مصرف کنید.

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 9 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.