ضرب دیدگی پا

198 بازدیدمتخصص داخلی
0

سلام من از دیوار ساختمان پریدم پام داغون شده چیکار کنم

عرفان امانی پاسخ داد 12 آذر 1402
0

سلام روش یخ بگذارید.بیحرکت نگهش دارید و برای گرفتن عکس رادیولوژی به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 آذر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.