چه دارویی برای جلوگیری از با خود حرف زدن مناسب است

0

تقریباً ده سال است که مبتلا به اسکیزوفرنی هستم و ساعتهای طولانی با خودم حرف میزنم بواسطه تحریکات ذهنی که به صورت توهم و خیال و صدای ذهن یا افکار است .چند سال قرص

ریسپریدن و بی پریدن و سیتالو پرام و کلوناز پام به طور همزمان

مصرف می کردم اما الان مصرف ای قرصها اذیتم می کند چه قرص دیگری برای این مشکل من بهتر است

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 22 اردیبهشت 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.